Vereniging Bosch en Duin e.o.

Datum
1923
Gemeente kern
Bosch en Duin

Belangenvereniging Bosch en Duin en omstreken is in 1923 opgericht voor en door bewoners van Bosch en Duin en directe omgeving. Ze is één van de oudste buurtverenigingen van Nederland met in 2023 een 100-jarig bestaan. De vereniging is haar oorspronkelijke doelstelling altijd trouw gebleven: opkomen voor de belangen van de bewoners. Meestal in harmonie, maar ook in strijd met de gemeente Zeist, over onderwerpen als; ruimtelijke ordening, verkeer en groenbeheer. Opkomen voor de belangen van de bewoners betekende ook het versterken van de saamhorigheid, in een omgeving waar percelen groot zijn en bebouwing schaars. Er werden culturele avonden gehouden en er kwam een jeugdclub, waaruit weer allerlei andere clubs voortkwamen, waaronder een tennisclub.

Verbondenheid