Sophia Royaards

Geboren
1868, Utrecht
Overleden
1946, Zeist
Gemeente kern
Bosch en Duin

Sophia Henriette Royaards en haar zus Sara Maria Royaards hebben op 7 mei 1946 de stichting ‘De Dames Royaards’ opgericht. De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van het landgoed Tannenberg te Bosch en Duin. De Stichting verleent ook financiële steun aan natuurlijke of rechtspersonen ter verpleging van vrouwen boven de 16 jaar. De te verlenen financiële steun moet uit rendement op vermogen van de Stichting worden bekostigd en het vermogen moet in stand blijven.

Verbondenheid